Przejdź do menu Przejdź do treści

Koło naukowe

Studenckie Koło Nauk o Bezpieczeństwie powstało w marcu 2009 r. przy Katedrze Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej.

Działalność Studenckiego Koła Nauk o bezpieczeństwie  obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji dla bezpieczeństwa oraz edukacji obywatelskiej. W ramach Koła działają następujące sekcje: sekcja taktyczna, sekcja strzelecka, sekcja debat i dyskusji społeczno-politycznych.Do efektów działalności Koła Nauk o Bezpieczeństwie należą:– publikacje naukowe w recenzowanych publikacjach;– organizacja cyklu Studencko-Doktoranckich Konferencji Naukowych „Oblicza Bezpieczeństwa”;

– organizacja konferencji w formie on-line, w tym konferencji „Pandemia a rzeczywistość – wpływ COVID-19 na różne aspekty bezpieczeństwa”;– udział w konferencjach naukowych zorganizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej oraz inne ośrodki akademickie;– cykl obozów szkoleniowych (Chochołów, Poręba, Książ);– czynny udział w kolejnych edycjach Festiwalu Nauki w Krakowie;– propagowanie studiów prowadzonych w ramach Katedry Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej na Dniach Otwartych Uniwersytetu Pedagogicznego;– udział w przeglądach kół naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego;– warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci ”Potrafię pomóc – przedszkolak ratownikiem!” i „Potrafię pomóc – uczeń ratownikiem!”;

– organizacja Dnia Otwartego Pierwszej Pomocy w ramach akcji Bezpieczny Kraków;– wizyty na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego;– zbiórka żywności dla zwierząt na potrzeby schroniska dla zwierząt w Krakowie;

– przeprowadzenie wstępnego kursu z zakresu manewrów ratowniczych;– wyjazdy trekkingowe (Tatry Zachodnie, Babia Góra, Gorce).

https://pl-pl.facebook.com/SKNoBUP/

Opiekunowie:

Przewodnicząca koła naukowego: Paulina Filianowicz
Z-cy przewodniczącej koła naukowego: Marcin Żelazny, Wiktoria Dzianok
Opiekun koła naukowego: dr hab. Rafał Kopeć
Opiekunowie sekcji: dr hab. Rafał Kopeć, dr Przemysław Mazur,dr Łukasz Czekaj