Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje

Encyklopedia Bezpieczeństwa -5 tomów:
Pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie, nasi Współpracownicy, Doktoranci i Studenci stworzyli dzieło jedyne w swoim rodzaju: dwutomowe „Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego”. Na ponad 1300 stronach 39 autorów przedstawia definicje, koncepcje, analizy, przykłady oraz interpretacje i trendy dotyczące 265 pojęć dotyczących współczesnego bezpieczeństwa informacyjnego.
Serdecznie zapraszamy do lektury.
Publikacja jest dostępna w wersji on-line w formie pliku pdf między innymi tutaj:

 

 

 

Publikacje pracowników IBiI w 2022 r.:

(lista pracowników w układzie alfabetycznym)

 

mgr Karolina Baron

Baron K., Ryzyko ekologiczne gospodarowania wodami na terenach zurbanizowanych w świetle dokumentacji strategicznej, [w:] Miasto przyszłości. Wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego, red. P.P. Małecki, A. Mazurek-Czarnecka, Wydawnictwo Attyka s.c. J. Jagła, W. Skrzypiec, Kraków, 2022.

Baron K., The local community faced with the threat of drought and flooding, „Przegląd Nauk o Obronności” 2022;(15):48–59.

 

dr hab. Małgorzata Bereźnicka, prof. UKEN

Bereźnicka M., Problem alkoholizmu jako patologii społecznej zagrażającej różnym wymiarom bezpieczeństwa społecznego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, 12(1) 2022, s. 174-188.

 

dr Klaudia Cenda-Miedzińska

Cenda-Miedzińska, P. Motylińska (2022). Realizacja projektu europejskiego LabCon – A Knowledge Laboratory for New Technologies (nr ref.: 2019-1-IT02-KA204-062211). “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” Z. 12 (1), s. 246-252.

Cenda-Miedzińska K. (red.), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate nr 12(1)/2022, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022, ss.252.

Cenda-Miedzińska K., Azyl, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, Wasiuta O., Wasiuta S. (red.), Wyd. Libron, Kraków 2022, s. 68-74.

Cenda-Miedzińska K., Kontrola zbrojeń w zakresie rozprzestrzeniania broni jądrowej, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, Wasiuta O., Wasiuta S. (red.), Wyd. Libron, Kraków 2022, s. 418-425.

Cenda-Miedzińska K., Uchodźcy, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, Wasiuta O., Wasiuta S. (red.), Wyd. Libron, Kraków 2022, s. 903-909.

Cenda-Miedzińska K., Stanowisko Afganistanu wobec przyjęcia instrumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka, cz. II: lata 1973 – 1992, [w:] „Polityka i Społeczeństwo”, nr 4/2022. W realizacji.

Cenda-Miedzińska K., Współczesne konflikty zbrojne v. bezpieczeństwo dzieci, [w:] Збірник Матеріалів Міжнародного круглого столу «Захист прав дітей та молоді в умовах війни» 01 червня 2022 рок, Київський Національний Університет Імені Тараса Шевченка Навчально-Науковий Інститут Права, 2022, s. 10-15.

 

dr Łukasz Czekaj

Czekaj Ł., Logistyka bezpieczeństwa, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, Wasiuta O., Wasiuta S. (red.), Wyd. Libron, Kraków 2022, s. 454 -457.

Czekaj Ł., SOCOM, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, Wasiuta O., Wasiuta S. (red.), Wyd. Libron, Kraków 2022, s. 200-204.

Czekaj Ł., Logistyka obronna, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, Wasiuta O., Wasiuta S. (red.), Wyd. Libron, Kraków 2022, s. 457- 459.

Czekaj Ł., Wojna z Terroryzmem, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, Wasiuta O., Wasiuta S. (red.), Wyd. Libron, Kraków 2022, s. 944-951.

 

dr Julia Gawęcka

Gawęcka J., Ewakuacja, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, t. 5, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, s. 255-265.

Gawęcka J., Ochotnicze straże pożarne (OSP), [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, t. 5, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, s. 532-537.

Gawęcka J., Służba w obronie cywilnej, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, t. 5, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, s. 744-749.

Gawęcka J., Specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, t. 5, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, s. 750-755.

 

dr Dariusz Hybś

Hybś D., Strategie działań perswazyjno-odstraszających w zwalczaniu dopalaczy, [w:] Zwierciadło bezpieczeństwa: Safety mirrors. Red. H. Sommer, G. Zakrzewski, H. Karwan, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022, 105-122.

Hybś D., Społeczne przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa publicznego, [w:] Funkcje bezpieczeństwa, red. Fabisiak J., Sommer H., Zakrzewski G., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022, s. 167-184.

Hybś D., Samobójstwa – problematyka edukacji młodego pokolenia, [w:] Wielowymiarowośc edukacji XXI wieku, tom II Edukacja szkolna, red. A. Klim-Klimaszewskiej, S. Wieruszewskiej-Duraj. Wydawca Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, Siedlce 2022.

 

dr Artur Jach-Chrząszcz

Jach-Chrząszcz, A., Wpływy Rosji w węgierskim sektorze energetycznym, „Przegląd Geopolityczny”, 2002, 42, s. 30-45.

Jach-Chrząszcz, A., Encyklopedia Bezpieczeństwa Tom 5, Libron, Kraków 2022. Opracowanie następujących haseł: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowy Program Żywnościowy (WFP), Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (MSC), Agencja Obrony Przeciwrakietowej (MDA), Centrum Bezpieczeństwa Nowej Ameryki (CNA).

 

dr hab. Jarosław Jastrzębski

Jastrzębski J., Niszczyciele Japońskiej Marynarki Wojennej 7 XII 1941 – 2 IX 1945, [w:] Organizacja i potencjał bojowy. t. 4: Okręgi morskie, floty, grupy flot, Infort Editions, Zabrze 2022, ss. 306.

Jastrzębski J., Niszczyciele Japońskiej Marynarki Wojennej 7 XII 1941 – 2 IX 1945, [w:] Organizacja i potencjał bojowy. t. 3: Dywizjony, eskadry, flotylle, Infort Editions, Zabrze 2022, ss. 432

Jastrzębski J., Flotylle podwodne Japońskiej Marynarki Wojennej w przededniu wojny na Pacyfiku, „Okręty Wojenne” 2022, nr spec. 80 Z dziejów okrętów podwodnych, s. 66-74.

Jastrzębski J., Pierwszy japoński lotniskowiec – Hōshō, „Okręty Wojenne” 2022, nr 1 (171), s. 42-49.

 

dr hab. Remigiusz Kasprzycki,prof. UKEN

Kasprzycki R., Kibice piłki nożnej w Polsce, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, t. 5, red. naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, , Kraków 2022, s. 361-370.

Kasprzycki R., The Illusion of Freedom: Deserters from the Polish Army in Czechoslovakia and from the Czechoslovak Army in Poland before 1939 in the Light of Polish Documents, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 2, 2022, s. 84-105,

Kasprzycki R., Western Europe as a Model for Polish Defenders of Animal Welfare prior to 1939, „Kwartalnik Historyczny”, nr 6, 2022.

Kasprzycki R., Kradzieże koni w międzywojennej Polsce, „Res Historica. Czasopismo Instytutu Historii UMCS”, nr 54, 2022, s. 377-404.

 

dr hab. Danuta Kaźmierczak, prof. UKEN

Kaźmierczak D., Edukacja w systemie bezpieczeństwa narodowego. Projektowe zarządzanie zintegrowane, Libron, Kraków 2022, ss. 358

Kaźmierczak D., Globalne ocieplenie klimatyczne, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa tom 5/ redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, s. 287-294

Kaźmierczak D., Gra decyzyjna, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa tom 5/ redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron s. 294-300

Kaźmierczak D., Zagrożenia cywilizacyjne, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa tom 5/ redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron s. 1022-1027

Kaźmierczak D., Zagrożenia egzystencjalne, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa tom 5/ redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron s. 1027-1033.

 

dr hab. Rafał Klepka

Klepka R., Medialna stronniczość polityczna: perspektywa ekonomiczna [w:] Język a media. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii, red. A. Walecka-Rynduch, B. Skowronek, Collegium Columbinum, Kraków 2022, s. 179-191.

Klepka R., Gender i ideologia gender [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2022, s. 267-272.

Klepka R., Klerykalizm [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2022, s. 370-375.

Klepka R., Komunikacja społeczna [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2022, s. 401-408.

Klepka R., Mocarstwo [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2022, s. 481-486.

Klepka R., Seksizm w polityce [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Kraków 2022, s. 719-723.

Klepka R., Media Visibility Index as a Tool for Measuring the Presence of Political Parties in the Media: Case of Polish Parliamentary Election Campaign in 2019, “Polish Political Science Yearbook” 2022, vol. 51, s. 1-13.

 

prof. dr hab. Roman Kochnowski

Kochnowski R., Floty niemieckie : wczoraj i dziś. Tarnowskie Góry : Infort Editions, 2022, s.355.

Kochnowski R., Liberalizm, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2022, s. 449-454.

Kochnowski R., Marynarka wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2022, s. 467-474.

Kochnowski R., Wielki admirał Karl Dönitz : podwodniak – dowódca Kriegsmarine – przestępca wojenny. „Okręty Wojenne”, 2022, nr spec. 80, s. 54-61,

 

dr hab. Rafał Kopeć

Kopeć R., Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022, ss. 527.

Kopeć R., Hasła: Broń antysatelitarna (s. 88-95), Broń orbitalna (s. 101-104), Łączność satelitarna (s. 461-465), Militarne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (s. 478-481), Nawigacja satelitarna (s. 507-511), Pocisk balistyczny (s. 609-616), Pocisk manewrujący (s. 616-618), Rozpoznanie satelitarne (razem z T. Wójtowiczem, s. 696-707), Rój dronów (s. 707-711), [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, T. 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo Libron, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2022.

Kopeć R., Wykorzystanie systemów orbitalnych w wojnie Rosji z Ukrainą. Między militaryzacją a komercjalizacją kosmosu, „Roczniki Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 2022, tom 14(50), nr 4, s. 115-131.

 

dr Paweł Łubiński

Łubiński P., Bezpieczeństwo ideologiczne w polskiej przestrzeni naukowo-badawczej na tle teorii sekurytyzacji,  [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / red. F. Bylok, A. Kwiatek, M. Skiba, Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022, S. 139-148.

Łubiński P., Destabilizacja bezpieczeństwa społecznego, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2022, S. 191-195.

Łubiński P., Ideologia, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2022, S. 333-345.

Łubiński P., Instytut Pamięci Narodowej, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2022,  S. 345-351.

Łubiński P., Patriotyzm, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2022, S. 602-609.

Łubiński P., Scenariusze strategiczne, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2022, S. 713-719.

Łubiński P., Scenariuszowa metoda analizy strategicznej w procesie strategicznego zarządzania bezpieczeństwem państwa, [w:] Naukowa analiza zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowego, kryminalistyki i kryminologii / red. I. Domina, Ł. B. Pilarz, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022, S. 58-69.

Łubiński P., Pietrzyk M., Strategia, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022,  S. 787-794.

Łubiński P., Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, S. 805-810.

Łubiński P., Teoria sekurytyzacji, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, S. 851-857.

 

dr Przemysław Mazur

Mazur P., Al-Kaida, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, (red.) O.Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022 s. 41-47.

Mazur P., Netreba A., Broń demograficzna, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, (red.) O.Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022 s. 95-101.

Mazur P., Globalizacja, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, (red.) O.Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022 s. 272-281.

Mazur P., Hezbollah, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, (red.) O.Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022 s. 313-321.

Mazur P., Talibowie, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022 s. 841-846.

Mazur P., Polscy dżihadyści – analiza zagrożenia ze strony terrorystów islamistycznych polskiego pochodzenia, „Historia i Polityka”, 2022, Vol. 39(46)/2022, s. 81-95.

 

dr Paulina Motylińska

Motylińska P. (2022). Cyberstalking. W: Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta. Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, s. 162-168.

Motylińska P., Pieczka A. (2022). Poczucie bezpieczeństwa informacyjnego. W: Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta. Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, s. 618-623.

Cenda-Miedzińska K., Motylińska P. (2022). Realizacja projektu europejskiego LabCon – A Knowledge Laboratory for New Technologies (nr ref.: 2019-1-IT02-KA204-062211). “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” Z. 12 (1), s. 246-252.

Motylińska P., Pieczka A. (2022). Zagrożenia wpływające na poczucie bezpieczeństwa informacyjnego – perspektywa studentów. “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” Z. 12 (2), s. 127-140.

 

dr Żaneta Mrożek

Mrożek Ż., Rola granicznej kontroli sanitarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, [w:] Aktualne zagrożenia i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego, M. Pomykała, I. Oleksiewicz, (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022, s.109-123.

Mrożek Ż., Akredytacja podmiotów leczniczych celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjentów, [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego. Zagrożenia, wyzwania, koncepcje, F. Bylok, A. Kwiatek, M. Skiba (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2022, s. 21-30.

Mrożek Ż., Klęska żywiołowa, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, O. Wasiuta, S. Wasiuta, (red.), T. 5, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, s. 375-379.

Mrożek Ż., Pandemia, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, T. 5, O. Wasiuta, S. Wasiuta, (red.), Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, s. 573-572.

 

dr Emilia Musiał

Musiał E., Bezpieczeństwo człowieka w świecie smart. Analiza wyników badań wśród studentów, „Studia Administracji i Bezpieczeństwa” 2022, nr 12(12), s. 83-97,

Musiał E., Dezinformacja w epoce człowieka, “Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate” 2022, nr 1, s. 189-201.

Musiał E., Wybrane doświadczenia „przymusowej” edukacji zdalnej – perspektywa nauczyciela i ucznia. [W:] Edukacja w dobie pandemii. Pod red. E. Sałaty, J. Bojanowicz. Wydaw. UTH w Radomiu, Radom 2022, s. 13-26.

Musiał E., Cyfrowa demencja. [W:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5. Pod red. O. Wasiuty, S. Wasiuty. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, s. 168-174.

Musiał E., Cyfrowy narcyzm. [W:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5. Pod red. O. Wasiuty, S. Wasiuty. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, s. 175-181.

 

dr Sabina Olszyk

Olszyk S., Ataszat obrony (wojskowy), [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 59-68.

Olszyk S., Biometria [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 81-88.

Olszyk S., Bukaresztańska Dziewiątka (B9) [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 104-114.

Olszyk S., Cyberpolityka [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 156-162.

Olszyk S., Multilateralizm [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 497-502.

Olszyk S., Państwo upadłe [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 583-593.

Olszyk S., Państwo wirtualne [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 593-602.

Olszyk S., Sieciocentryzm [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 724-738.

Olszyk S., Szpica NATO [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 819-824.

Olszyk S., Teoria zbrodniarza z urodzenia [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 857-864.

Olszyk S., Terroryzm kobiecy [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 873-886.

Olszyk S., Think tank [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 886-901.

Olszyk S., Wschodnia flanka NATO [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 966-972.

Olszyk S., Współpraca cywilno-wojskowa [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / red. nauk. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022. S. 986-1003.

Olszyk S., The Role of Think Tanks in Actions for Defence Diplomacy : An Example of Poland. „Polish Political Science Yearbook”, 2022, T. 51, s. 1-27.

 

dr Agnieszka Polończyk

Leśniak A., Polończyk A., Waśniowski P., Variations in the spatial distribution of crime events in an urban environment during the COVID-19 lockdown. “Cartography and Geographic Information Science”, Vol. 47, No. 2/2022, s. 171-188.

Polończyk A., Przestrzenne determinant przestępczości w Krakowie w latach 2017-2021. “Politeja”, Vol. 19, nr 4(79)/2022. S. 287-326.

 

mgr Justyna Rokitowska

Rokitowska J., Popławska J., Wasiuta A., Determinanty ekonomiczne bezpieczeństwa energetycznego – od ery węglowej do energetyki obywatelskiej, wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022.

 

mgr Paulina Rus

Rus P., Destrukcja [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa T. 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków, Wydawnictwo LIBRON, s. 195-200.

Rus P., Junta [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa T. 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków, Wydawnictwo LIBRON, s. 353-360.

Rus P., Pacyfizm [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa T. 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków, Wydawnictwo LIBRON, s. 563-573.

Rus P., Trojanowska D., Koalicja [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa T. 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków, Wydawnictwo LIBRON, s. 379-384.

Rus P., Trojanowska D., Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa T. 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków, Wydawnictwo LIBRON, s. 546-555.

 

dr Edyta Sadowska

Sadowska E., Labus A., Miasto przyjazne starzeniu w kontekście bezpieczeństwa społecznego, „Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate” 12 – 2022.

 

dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UKEN

Skrzyński T., Działalność Czesława Chowańca w sferze polityki kulturalnej i wojskowości (do 1944 roku), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio F” 2022, s. 295-317.

Skrzyński T., Terminale LNG, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, Wasiuta O., Wasiuta S. (red.), Wyd. Libron, Kraków 2022, s. 864-873.

Skrzyński T., Emisje metanu, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, Wasiuta O., Wasiuta S. (red.), Wyd. Libron, Kraków 2022, s. 227-237.

Skrzyński T., Wsparcie ogniowe, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, tom 5, Wasiuta O., Wasiuta S. (red.), Wyd. Libron, Kraków 2022, s. 972-981.

 

dr Piotr Swoboda

Swoboda P., Wywiad strategiczny, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, t. 5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków 2022, ss. 1003 – 1010.

Swoboda P., Lawfare, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, t. 5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków 2022, ss. 442 – 443.

 

dr Paulina Szeląg

Szeląg, P., Social Security of States with Limited Recognition: A Case Study of the Republic of Kosovo, [w:] Securitization and Democracy in Eurasia, Mihr, A., Sorbello, P., Weiffen, B. (red.), Springer, Cham 2023.

Szeląg P., Europejska Agencja Obrony, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T.5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Kraków 2022, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Szeląg P., Wasiuta O., Korporacja RAND, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T.5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Kraków 2022, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Szeląg P., Przemoc seksualna w konfliktach zbrojnych, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T.5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Kraków 2022, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Szeląg P., Spór graniczny, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T.5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Kraków 2022, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Szeląg P., Uniwersytet dla Pokoju, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T.5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. Kraków 2022.

 

dr Magdalena Szumiec

Szumiec M., Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym? “Studia Administracji i Bezpieczeństwa”, nr 12/2022, s. 153-169.

Szumiec M., Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako nowoczesna forma działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa publicznego, „Annales Universitatis Peadagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate”, nr 1/2022, s. 32-45.

 

dr Agnieszka Warchoł

Warchoł A., Ochrona praw i wolności człowieka w dobie Internetu, [w:] Cyberprzestrzeń jako pole zmagań o bezpieczeństwo informacyjne, W. Fehler (red.), Siedlce 2022.

Warchoł A., Chmura obliczeniowa, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Kraków 2022.

Warchoł A., Sieć 5G a system cyberbezpieczeństwa państwa, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Kraków 2022.

Warchoł A., Strategiczna odporność kraju, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Kraków 2022.

Warchoł A., Suwerenność (niezależność) cyfrowa, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.), Kraków 2022.

Warchoł A., Polski system kierowania i dowodzenia armią – aspekty polityczne i prawne, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2022, Vol. 16, nr 1, s. 164-179.

 

prof. dr hab. Olga Wasiuta

Wasiuta O., Zagrożenia nuklearne i „teoria szaleńca” w rosyjskiej retoryce wojennej. „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2022, z. 4, s. 205-243.

Wasiuta O., Wasiuta S., (red.), Encyklopedia Bezpieczeństwa. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022.

Wasiuta O., Indeks haseł do Tomu V Encyklopedii Bezpieczeństwa, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022.

Wasiuta O., Centrum przyszłości wojny, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O.Wasiuta, S.Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s.126-127.

Wasiuta O., Ewakuacja, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 255-267.

Wasiuta O., Globalne konsekwencje wojny rosyjsko-ukraińskiej, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 281-287.

Wasiuta O., Komisja ONZ ds. zbrodni wojennych, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 389-395.

Szeląg P., Wasiuta O., Korporacja RAND, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 431-432.

Wasiuta O., Państwa zbójeckie, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 578-583.

Wasiuta O., Południowokoreański robot bojowy Samsung, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 636-641.

Wasiuta O., Raszyzm, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 647-655.

Wasiuta O., Wasiuta S., Specjalna misja monitorująca OBWE w Ukrainie, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 755-766.

Wasiuta O., Wioski potiomkinowskie, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 926-935.

Wasiuta O., Wojna na odległość, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 935-944.

Wasiuta O., Wasiuta S., Przywłaszczenie historii jako sposób walki informacyjno-psychologicznej Rosji przeciwko Ukrainie. „Nowa Polityka Wschodnia”, 2022, nr 2 (33); s. 21–44.

Wasiuta O., Wybrane konsekwencje polityczno-militarne wojny rosyjsko-ukraińskiej. „Wiedza Obronna”, 2022, vol.279, nr 2.

 

prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta

Wasiuta O., Wasiuta S., (red.), Encyklopedia Bezpieczeństwa. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022.

Wasiuta S., DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) – Agencja Zaawansowanych Badań i Rozwoju, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 33-41.

Wasiuta S., Dyskryminacja, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 209-220.

Wasiuta S., Grupa siedmiu (G7), [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5, Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 300-312.

Wasiuta S., Zamach stanu, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, (red.) O. Wasiuta, S. Wasiuta. Tom 5. Wydawnictwo Libron. Kraków 2022, s. 1033-1041.

 

dr Ewelina Włodarczyk

Włodarczyk E., Zioła i suplementy diety post-COVID, czyli możliwości wspierania chorych i ozdrowieńców. „Herbalism” 1(8)/2022, s. 166-182.

 

dr Tomasz Wójtowicz

Wójtowicz T., Między tradycjonalizmem, a modernizacją. Kultura strategiczna Arabii Saudyjskiej [w:] Dylematy bezpieczeństwa państwa we współczesnym świecie, red. M. Pomykała, I. Oleksiewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022, s. 127-149.

Wójtowicz T., Rewolucja w sprawach ludzkich [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydaw. Libron, Kraków 2022, , s. 691-696.

Wójtowicz T., Drony w Siłach Zbrojnych RP [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydaw. Libron, Kraków 2022, s. 204-209.

Wójtowicz T., Polskie drony wojskowe [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydaw. Libron, Kraków 2022, s. 629-639.

Wójtowicz T., Wojskowe egzoszkielety [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydaw. Libron, Kraków 2022, s. 961-966.

Wójtowicz T., Kompleks rozpoznawczo – uderzeniowy [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydaw. Libron, Kraków 2022, s. 395-401.

Wójtowicz T., C4ISR [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydaw. Libron, Kraków 2022,s. 115-120.

Wójtowicz T., Cyberoperacje [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydaw. Libron, Kraków 2022, s. 150-156.

Wójtowicz T., Kopeć R., Rozpoznanie satelitarne [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydaw. Libron, Kraków 2022, s. 696-707.

Wójtowicz T., The American Multi-Domain Operation as a response to the Russian concept of New Generation Warfare, “Nowa Polityka Wschodnia”, nr 3/2022, s. 83-105;

 

dr hab. Przemysław Wywiał, prof. UKEN

Polak A., Wywiał P., Legia Akademicka, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 5, pod red. O. Wasiuty i S. Wasiuty, Wydawnictwo Libron, Kraków 2022, s. 443-448.

Trojanowska D., Wywiał P., Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 5, pod red. O. Wasiuty i S. Wasiuty, Wydawnictwo Libron, Kraków 2022, s. 794-800.

Trojanowska D., Wywiał P., Wojska Obrony Terytorialnej, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 5, pod red. O. Wasiuty i S. Wasiuty, Wydawnictwo Libron, Kraków 2022, s. 951-956.

Wywiał P., Perception of resilience to threats in the security policy of the North Atlantic Alliance and the Republic of Poland, “Przegląd Nauk o Obronności” nr 15:2022, s. 37-47.

 

dr Aleksandra Zdeb

Zdeb A., Ordynarna demonstracja władzy. O zarządzaniu konfliktem w Bośni i Hercegowinie, Kraków: Universitas, 2022.

Zdeb A., Accommodating Liberal Consociations: The District Brčko Case and the Role of Informal Institutions in the Consociational Model, „Ethnopolitics” 2022 21(5).

Zdeb A., Veto Rights and Vital Interests: Formal and Informal Veto Rules for Minority Representation in Deeply Divided Societies, „Representation” 2022 58(3).

Zdeb A., Towards a dissolution? Lex Inzko and the fight over history, „New Eastern Europe” 6/2022.

Zdeb A., The Never-ending Story of Building Bosnia-Herzegovina, Analysis for Heinrich Böll Foundation, (bez przypisów i bibliografii).

Zdeb A., The Unfinished Business of Building Bosnia-Herzegovina, Green European Journal, (bez przypisów i bibliografii)

Zdeb A., Konflikt etniczny [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, 408-412.

Zdeb A., Konflikt zbrojny [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, 412-414.

Zdeb A., Współdzielenie władzy [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, 981-986.

Zdeb A., Metody zarządzania konfliktem etnicznym, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, S. 474-478.

Zdeb A., Odbudowa państwa, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, S. 543-546.

 

mgr Andrzej Ziarko

Zając Ż., Ziarko A., Covid 19 (aspekt medyczny) [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, , s. 139-145.

Ziarko A., Telemedycyna [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 5 / redakcja naukowa O. Wasiuta, S. Wasiuta,: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2022, s. 846-851.