Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca

 

Uniwersytet Pedagogiczny członkiem Deterrence and Assurance Academic Alliance przy USSTRATCOM

 

Uniwersytet Pedagogiczny oficjalnie został członkiem Deterrence and Assurance Academic Alliance. Jest to związek uczelni, organizacji, ośrodków badawczych i struktur wojskowych powołany przez Dowództwo Strategiczne Stanów Zjednoczonych (USSTRATCOM). Koorydnatorami ze strony naszego Uniwersytetu są doktorzy: Rafał Kopeć i Przemysław Mazur z Instytutu Nauk o Bezpieczeńswie. Jesteśmy pierwszą polską uczelnią w tej organizacji i jedyną ogólnoakdemicką z kontynentalnej części Europy. Dokładną listę można znaleźć na stronie

https://www.stratcom.mil/Academic-Alliance/Members/

 

USSTRATCOM –  Amerykańskie Dowództwo Strategiczne, (ang. United States Strategic Command) jest jednym z dziesięciu dowództw odpowiedzialnych za operacje wojskowe. Dowództwo zastąpiło w 1992 roku Strategic Air Command. Główna siedziba mieści się w bazie lotniczej Offutt niedaleko Omaha w stanie Nebraska.

Do głównych zadań Dowództwa należą:

  • odstraszanie strategiczne, mające na celu zniechęcanie do agresji przeciwników;
  • planowanie odstraszania strategicznego;
  • demonstrowanie siły oraz przygotowywanie gotowości bojowej do natychmiastowej reakcji w razie eskalacji konfliktu;
  • pozyskiwanie najbardziej aktualnych informacji na temat globalnych zagrożeń oraz przekazywanie ich najwyższym organom;
  • opracowywanie nowych technik, koncepcji oraz procedur, by skuteczniej walczyć z konfliktem asymetrycznym;
  • Dowództwo Strategiczne wykonuje także m.in. operacje w cyberprzestrzeni (walka z wojną informacyjną) oraz operacje w przestrzeni kosmicznej.

Dowódca USSTRATCOM zarządza środowiskiem operacyjnym obejmującym obszary fizyczne (przestrzeni powietrznej, lądowej, morskiej i kosmicznej) jak również przestrzeni wirtualnej (cyberprzestrzeń).

Do zadań Deterrence and Assurance Academic Alliance należy rozwijanie społeczności akademickiej zainteresowanej badaniami i analizą odstraszania militarnego i  związanych z nimi strategicznych problemów bezpieczeństwa narodowego w szybko zmieniającym się, środowisku globalnym. Za główne cele DAAA stawia sobie:

  • zaawansowane badania z zakresu odstraszania militarnego wykraczające poza narrację z czasów zimnej wojny,
  • animowanie rygorystycznych badań akademickich w zakresie odstraszania militarnego i innych koncepcji myśli strategicznej na XXI wiek,
  • promowanie współpracy między akademickimi i wojskowymi członkami DAAA,

 

  • zachęcanie i wspieranie rozwoju specjalistów z zakresu bezpieczeństwa dla pozyskania ich do przyszłych badań, analiz i procesów decyzyjnych.

 

Szczegółowy zakres tematów badawczych można zaleźć na stronie:

https://www.stratcom.mil/Academic-Alliance/Research-Topics/