Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownicy

dr hab.prof.UKEN Małgorzata Bereźnicka

Kierownik Katedry

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa

malgorzata.bereznicka@uken.krakow.pl

dr Klaudia Cenda-Miedzińska

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa

klaudia.cenda-miedzinska@uken.krakow.pl

dr Łukasz Czekaj

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

lukasz.czekaj@uken.krakow.pl

dr Julia Gawęcka

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa

julia.gawecka@uken.krakow.pl

dr Dariusz Hybś

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

dariusz.hybs@uken.krakow.pl

dr Jarosław Indyk

Katedra Bezpieczeństwa Militarnego

jaroslaw.indyk1@uken.krakow.pl

dr hab.prof .UKEN Jarosław Jastrzębski

Kierownik Katedry

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego

jaroslaw.jastrzebski@uken.krakow.pl

dr hab.prof . UKEN Danuta Kaźmierczak

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa

danuta.kazmierczak@uken.krakow.pl

dr Anna Kochnowska

Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego

anna.kochnowska@uken.krakow.pl