Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencje i seminaria

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Obrona Terytorialna i szkolenie rezerw w Polsce – doświadczenia i perspektywy

 

18 października odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Obrona Terytorialna i szkolenie rezerw w Polsce – doświadczenia i perspektywy, zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął JM Rektor UP prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka.

Konferencję otworzył Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, który przypomniał m.in. o sukcesie realizowanego na naszej uczelni pilotażowego programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej”. Następnie przybyłych gości powitali prof. dr hab. Olga Wasiuta, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, oraz płk Marcin Żal, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Pierwszy panel otworzyło wystąpienie Anny Marii Siarkowskiej, Poseł na Sejm RP i członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, która omówiła podstawowe problemy związane z budową nowoczesnych Sił Zbrojnych RP, opartych na dwóch komponentach: manewrowym i terytorialnym. Następnie prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta z Instytutu Politologii UP przybliżył temat zagrożeń hybrydowych. Z kolei Waldemar Zubek, Dyrektor Biura ds. Proobronnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, przedstawił inicjatywy MON dedykowane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacji proobronnych.

Drugi panel rozpoczęło wystąpienie Grzegorza Matyasika z Departamentu Analiz Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podsumował on pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej, który był realizowany w roku akademickim 2017/2018. Ppłk Zbigniew Pustułka z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie omówił doświadczenia z realizacji tego programu na terenie województwa małopolskiego. Z kolei dr Łukasz Czekaj z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie zaprezentował doświadczenia ze szkolenia w ramach Legii Akademickiej na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Trzeci panel poświęcony był tematyce budowanej właśnie Obrony Terytorialnej. Płk Krzysztof Goncerz, Dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, omówił aktualny stan i perspektywy formowania dowodzonej przez siebie Brygady. Por. Robert Białowolski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie przybliżył zagadnienie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej. Na koniec dr Przemysław Wywiał z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie zaprezentował obraz „terytorialsa” jako żołnierza i obywatela.

Każdy z paneli wieńczyła dyskusja z udziałem uczestników konferencji.

W spotkaniu wzięli również udział m.in. Paweł Kucharczyk, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Krakowie, Andrzej Pasek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, podkomisarz Dariusz Leśniak, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, przedstawiciele różnych kilku wojskowych, dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich realizujących program klas mundurowych, kadra i członkowie organizacji proobronnych, oraz studenci.

Była to już druga konferencja zorganizowana przez nasz Instytut wspólnie z WSzW w Krakowie. Pierwsza z nich odbyła się rok temu pod hasłem Obrona Terytorialna w Polsce: przeszłość – przyszłość. Z pewnością współpraca ta będzie kontynuowana i zaowocuje kolejnymi inicjatywami.

fot. Magdalena Bubak, Wioletta Nowak, WKU Kraków