Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunki specjalności

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

(dawniej Bezpieczeństwo państwa-studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się od roku 2021/2022)

W ramach powyższego kierunku realizowane są następujące specjalności:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznym i przysposobieniem obronnym (specjalność nauczycielska)

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia rozpoczynające się od roku 2023/2024)

W ramach powyższego kierunku realizowane są następujące specjalności:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne (specjalność nauczycielska)

 

Informujemy, że dana specjalność uruchomi się jedynie w sytuacji wypełnienia minimalnej liczby miejsc zgodnie z Zarządzeniem Nr RKR.Z.0211.13.2022 Prorektora ds.Kształcenia i Rozwoju z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie: określenia minimalnego limitu uczestników specjalności na kierunku studiów.