Przejdź do menu Przejdź do treści

Lista pracowników

mgr Paulina Rus

Katedra Bezpieczeństwa Militarnego

paulina.rus@uken.krakow.pl

dr Edyta Sadowska

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa

edyta.sadowska@uken.krakow.pl

dr hab.prof.UKEN Tomasz Skrzyński

Zastępca Dyrektora

Katedra Bezpieczeństwa Militarnego

tomasz.skrzynski@uken.krakow.pl

dr Piotr Swoboda

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego

piotr.swoboda@uken.krakow.pl

dr Paulina Szeląg

Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego

paulina.szelag@uken.krakow.pl

dr Agnieszka Warchoł

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego

agnieszka.warchol@uken.krakow.pl

prof. dr hab. Olga Wasiuta

Dyrektor Instytutu/ Kierownik Katedry

Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego

olga.wasiuta@uken.krakow.pl

dr Ewelina Włodarczyk

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego

ewelina.wlodarczyk@uken.krakow.pl

dr Tomasz Wójtowicz

Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego

tomasz.wojtowicz2@uken.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Przemysław Wywiał

Kierownik Katedry, Z-ca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Pełnomocnik Rektora ds. Edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej Zastępca Dyrektora Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem 'PRO PATRIA, PRO CIVIUM' Pełnomocnik Rektora do organizacji szkolenia w ramach pilotażowego programu ' Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej'

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

przemyslaw.wywial@uken.krakow.pl