Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja Naukowa na Wojskowej Akademii Technicznej

W dniach 4-6 czerwca br. w Warszawie odbyła się III edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie Kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo”, której współorganizatorem był nasz Instytut. W trakcie trzech dni konferencji, przyjęty cel główny: łączenie teorii z praktyką, został osiągnięty.

Wygłoszone pierwszego dnia referaty, umieszczone w panelu plenarnym oraz ośmiu panelach tematycznych dotyczyły szeroko zakrojonej problematyki ochrony ludności, obrony cywilnej, budownictwa ochronnego, zarządzania kryzysowego oraz ratownictwa.

Dzień drugi to pokaz współdziałania służb, inspekcji i straży, czuwających nad bezpieczeństwem państwa i społeczeństwa. Zaaranżowana scena ataku grupy dywersyjnej oraz aktywnego strzelca na grupę pozorantów umożliwiła przećwiczenie nie tylko skutecznego reagowania na sytuację kryzysową, ale pozwoliła też ocenić mocne i słabe strony prowadzenia połączonych działań 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Straży Miejskiej m. st. Warszawy, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz ratowników medycznych z Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodatkowym atutem prowadzonych działań było wykorzystanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych i Bezzałogowych Statków Powietrznych w działaniach kryzysowych i ratunkowych, które przeprowadzili członkowie OSP Niegoszowice. Wsparcia w tych pokazach udzielili także członkowie Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych IT System, żołnierze Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej i 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Niezwykłe wrażenie na uczestnikach wywarł pokazu funkcjonariuszy patrolu konnego ze Stołecznej Komendy Policji, którzy zaprezentowali między innymi techniki zatrzymania i obezwładnienia niebezpiecznej osoby oraz sprawność koni w czasie ostrzału z broni palnej i podpalenia podłoża.

Dzień trzeci to czas wizyt studyjnych w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie oraz w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem uczestników i studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. W trakcie wizyt zostały przedstawione metody ochrony portu lotniczego i sprzęt wykorzystywany w codziennej pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz  zasady ochrony statków powietrznych w sytuacji zagrożeń pożarowych przez wojskowych strażaków. Równolegle w Klubie WAT odbywały się I Warsztaty Techniki Schronowej SCHRONTECH, w których wzięła udział ponad 200-osobowa grupa specjalistów zainteresowanych tematyką budownictwa schronowego. Wśród nich znaleźli się eksperci z zakresu budowli ochronnych reprezentujący The International Standards Organization (ISO) z Finlandii. 

Organizatorami wydarzenia byli Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, natomiast nasz Instytut był jednym ze współorganizatorów.

IV edycja konferencji odbędzie się w 2025 roku w Gdańsku – serdecznie zapraszamy do udziału!