Przejdź do menu Przejdź do treści

Rekrutacja do Legii Akademickiej – przedłużona do 24 marca

Do 24 marca br. trwa rekrutacja ochotników do szkolenia wojskowego studentów w ramach VII edycji Szkoły Legii Akademickiej na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – zapraszamy do składania wniosków!

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni wyższych. Program realizowany jest w ramach szkolenia oraz dwóch modułów – podoficerskiego i oficerskiego.

Warunkiem przystąpienia do kursu podoficerskiego realizowanego na uczelni jest posiadanie statusu żołnierza rezerwy. Studenci-rezerwiści mogą przystąpić do szkolenia podoficerskiego, które obejmie 2 etapy: zajęcia teoretyczne na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej (w kwietniu i/lub maju) oraz szkolenie praktyczne w ośrodku szkolenia lub jednostce wojskowej (w czasie przerwy wakacyjnej). W module podoficerskim mogą wziąć udział również absolwenci studiów wyższych, którzy szkolenie podstawowe w ramach Legii Akademickiej odbyli w ciągu ostatnich 3 lat.

Wnioski o odbycie kursu podoficerskiego w ramach Szkoły Legii Akademickiej można przesyłać w formie podpisanego skanu na adres: legia.akademicka@up.krakow.pl lub składać w sekretariacie Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki (ul. Ingardena 4, p. 203N).

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu: legia.akademicka@up.krakow.pl

Wniosek