Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownicy

mgr inż. Karolina Baron

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

karolina.baron@up.krakow.pl

dr hab.prof.UKEN Małgorzata Bereźnicka

Kierownik Katedry

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa

malgorzata.bereznicka@up.krakow.pl

dr Klaudia Cenda-Miedzińska

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa

klaudia.cenda-miedzinska@up.krakow.pl

dr Łukasz Czekaj

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

lukasz.czekaj@up.krakow.pl

dr Julia Gawęcka

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa

julia.gawecka@up.krakow.pl

dr Dariusz Hybś

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

dariusz.hybs@up.krakow.pl

dr Jarosław Indyk

Katedra Bezpieczeństwa Militarnego

jaroslaw.indyk1@up.krakow.pl

dr hab.prof .UKEN Jarosław Jastrzębski

Kierownik Katedry

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego

jaroslaw.jastrzebski@up.krakow.pl

dr hab.prof . UKEN Danuta Kaźmierczak

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa

danuta.kazmierczak@up.krakow.pl

dr Anna Kochnowska

Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego

anna.kochnowska@up.krakow.pl