Przejdź do menu Przejdź do treści

LEGIA AKADEMICKA REKRUTACJA

Legia Akademicka – rekrutacja

Już po raz piąty Uniwersytet Pedagogiczny weźmie udział w realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Trwa rekrutacja do programu: wnioski przyjmujemy do 17 listopada br.

Program jest realizowany od 2017 roku: Uniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w nim od samego początku. Składa się na niego szkolenie teoretyczne, realizowane na uczelni, oraz szkolenie praktyczne w czasie wakacji w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia.

Moduł teoretyczny obejmuje wykłady i pokazy prowadzone przez doświadczonych wykładowców (w przypadku UP są to nie tylko teoretycy, ale też żołnierze służby czynnej), uzupełnione samokształceniem na platformie e-learningowej oraz zajęciami w patronackiej jednostce wojskowej, czyli 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Po zaliczeniu tego etapu i złożeniu wniosku do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień student zostaje powołany na szkolenie praktyczne, po którym może uzyskać status szeregowego rezerwy lub podoficera (kaprala) rezerwy. Żołnierze po module podoficerskim mogą też odbyć szkolenie specjalistyczne, np. z zakresu cyberbezpieczeństwa, Żandarmerii Wojskowej czy Wojsk Specjalnych.

W ubiegłym roku akademickim Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Do projektu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. Dodatkowe informacje: www.facebook.com/LegiaAkademickaUP

Wypełnione wnioski można składać do 17 listopada br. w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie (ul. Ingardena 4, Kraków) u dr. hab. Przemysława Wywiała, prof. UP (p. 304N), dr. Łukasza Czekaja (p. 211N) lub sekretariacie INoB (p. 203N). Podpisany i zeskanowany wniosek (najlepiej w formacie pdf) można również przesłać na adres: legia.akademicka@up.krakow.pl .

Projekt jest realizowany w ramach porozumienia Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej.