Przejdź do menu Przejdź do treści

Rekrutacja na kierunek: Ochrona ludności i obrona cywilna

Zapraszamy do zapisów na studia I stopnia: Ochrona ludności i obrona cywilna.
Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w:
1.     Organizacjach i instytucjach administracji państwowej i samorządowej
różnego szczebla na terenie całego kraju takich jak:
– państwowe służby ratownicze, np. Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne;
– organizacje ratownicze i humanitarne o charakterze społecznym, m.in. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż;
– służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, np. SZRP, SOP, Policja
2. Przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu
3. Przedsiębiorstwach usługowych (np. ochrony osób i mienia)
4. Organizacjach non profit
W szczególności w obszarze transportu i komunikacji oraz organizacji imprez masowych w dziale odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
Absolwent studiów kierunku Ochrona ludności i obrona cywilna  posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania następujących zadań:
– planowania i opracowywania przedsięwzięć ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym plany działania operacyjnego na danym obszarze;
– związanych z nakładaniem obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych;
– organizacji i koordynacji szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, a także ćwiczenia oraz treningi z zakresu zarządzania kryzysowego;
Podczas występowania sytuacji kryzysowych może być odpowiedzialny za realizację działań mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz pomocy ludności poszkodowanej w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia.
Linki do zapisów: