Przejdź do menu Przejdź do treści

Bezpieczeństwo zdrowotne 2021/2022

Studia stacjonarne

Socjologia edukacji

Metodologia badań społecznych

Bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce i na świecie

Choroby cywilizacyjne XXI wieku

Świadczenia opieki zdrowotnej

Anatomia

Polityka zdrowotna w Polsce i na świecie

Służby ratownicze i porządkowo-ochronne

Prywatny sektor opieki zdrowotnej

Bioterroryzm

Prawo administracyjne

Ekologia informacji

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami metodyki

Projektowanie środowiska bezpieczeństwa zdrowotnego

 

Specjalność: Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne

Podstawy psychologii rozwojowej dla nauczycieli

Podstawy psychologii klinicznej dla nauczycieli

Dydaktyka ogólna

Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa A

Metodyka wychowania fizycznego A

Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego B

Teoria i metodyka gimnastyki

Metodyka pracy wychowawcy

 

Specjalność: Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego

Procesy decyzyjne w sytuacjach kryzysowych

Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego B

Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego

Podstawy ratownictwa wysokościowego z elementami technik linowych

Finansowanie w sektorze ochrony zdrowia

Profilaktyka bezpieczeństwa w zdarzeniach masowych

Profilaktyka bezpieczeństwa

 

Specjalność: Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne

Kwalifikowana pierwsza pomoc B

Edukacja zdrowotna

Teoria i metodyka piłki ręcznej

Teoria i metodyka piłki nożnej

Teoria i metodyka piłki koszykowej

Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego D

Taniec i nowoczesne formy ruchu

Zespołowe gry sportowe

Sporty walki

 

Specjalność: Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego

Kwalifikowania pierwsza pomoc B

Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego D

Ochrona zdrowia w służbach mundurowych

Rola i zadania organizacji trzeciego sektora w ochronie zdrowia

Analiza statystyczna danych w ochronie zdrowia i życia

Zabezpieczenie medyczne sytuacji kryzysowych

Bezpieczeństwo ruchu drogowego z elementami ratownictwa drogowego

Prawa pacjenta w usługach medycznych


Studia niestacjonarne

Fizjologia

Zasady zdrowego odżywiania

 

 

Specjalność: Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego

Stany zagrożenia życia pochodzenia urazowego

Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego A

Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

Zagrożenia techniczne i podstawy ratownictwa technicznego

Marketing usług medycznych

Prawne aspekty działalności leczniczej i ochrony zdrowia w Polsce

Prawo pracy

Systemy ochrony zdrowia w UE

Systemy ratownictwa w Polsce i UE

Pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami metodyki

Projektowanie środowiska bezpieczeństwa zdrowotnego

 

Specjalność: Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego

Procesy decyzyjne w sytuacjach kryzysowych

Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego B

Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego

Podstawy ratownictwa wysokościowego z elementami technik linowych

Finansowanie w sektorze ochrony zdrowia

Profilaktyka bezpieczeństwa w zdarzeniach masowych